پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 02:43 ب.ظ

میگویند: 

عده ای به فائزه خانوم رفسنجونی 

که اتفاقندش من یه چورائی!آی دوسش دارم آی دوسش دارم که نگو! 

هتاکی کرده وفحشهای چارواداری داده اند. 

طبیعی است که فحش وچماق درمانی کاراراذل واوباش است 

ولی ازیادنمیبرم که پدرفائزه: 

حاجعلیاکبرهاشمیرفسنجونیبهرمونیرئیسمجلسخبرگانرهبریتی 

ورئیسمجلسمصلحتتشخیصنظاموچیزهایدیگر 

عده ای رادرجریان هیجدهتیرسوسولخواند 

بنابراین اویکی ازکسانی(بااعراب کاف مشکوک)است 

که کلمات ناپسندراواردادبیات سیاسی 

کرده. 

شاعرگفته: 

انگشت مکن رنجه به درکوفتن کس 

تاکس نکندرنجه به درکوفتنت مشت 

هاهاهاهاهاهاهاهاها 

الهی قربون خودم برم بااین شیرین زبونیا! 

هاهاهاهاهاهاهاها

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo