جمعه 20 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:04 ب.ظ

سخنی باحاج عطابامرام مهاجرانی درمهاجرت نشسته ودارودسته اش  

هاهاهاهاهاهاهاها

حاج عطای بامرام ویارانش مرابه یادخاندانهای مافیائی ایتالیائی 

می اندازندکه پس ازمرگ هر(گادفادریاهمان پدرخوانده)فرزندانشان 

برسرمالی که اوازمردم به تیغ زوروبیدادوتیپای 

جورودستاویزمکرودستان 

ربوده اختلاف ودعوا 

  میکنندوهریک سهم خویش ازمیراث 

پدرخوانده طلب می نمایند 

وهرکس(به کاف مضموم ومفتوح )میکوشد 

بگوید:رهروراستین پدرخوانده ی 

گوربه گوری تنهااوست ولذا منصب پدرخوانده به اومیرسد. 

عاقبت هم پس ازاینکه عده ای شکم عده ی دیگررا دریدند  

دربرابرتهدیدهمیشگی وگسترده ی گروه 

مالباختگانی که هستیشان راهمین 

دزدان وچپاولگران ربوده اند 

چاره ای جزسازش باهم برایشان باقی نمیماند 

ورسیدن به یک نظم مطلوب جدید 

که منافع همه ی میراث خوران راتامین 

کندمیشودامامزاده ای که همه گردش جمع میشوند.جمع شدنی! 

بابرپائی نظم نوین دوباره گرگهای گرسنه ی تازه ازراه رسیده 

کمربه سایش وگایش مردم وبرش 

داروندارمردم میزنندتابشود 

روزازنوروزی 

ازنو 

هاهاهاهاهاهاهاهاها!!!  

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo